Counseling

Wanneer je in het dagelijkse leven met problemen geconfronteerd wordt, waar je geen weg mee weet , wanneer je niet functioneert , zoals je zou willen functioneren, wanneer je met bepaalde gevoelens kampt zonder aan te kunnen geven waar ze op gebaseerd zijn of wanneer je behoefte hebt aan zelfreflectie, dan kan een gesprek je uitnodigen om inzicht te krijgen in je gedachten , gevoelens en handelen.

Hypnotherapie/regressietherapie

In tegenstelling tot wat er over het algemeen bij hypnose bedacht wordt, gaat het niet om de vorm dat je niet meer weet wat je doet. Het tegendeel is waar: je wordt juist helder bewust van wat er gebeurt en bent goed gefocust op hetgeen je aandacht wil schenken en waar je je in wil verdiepen. In die zin zou je het dus een verdiepingsmethode kunnen noemen.

Alle levensthema’s die aan de orde zijn kunnen vanuit deze therapievorm benaderd worden. Je bekijkt wat jouw specifieke situatie je te zeggen heeft.
Ervaringen uit het verleden kunnen jouw wijze van reageren op situaties in het heden bepalen. Zo kun je ervaren dat er een lading zit in jouw wijze van reageren, die niet in verhouding staat met hetgeen zich voordoet. Dan is er sprake van een eerdere ervaring , die jouw wijze van reageren triggert. Je waarneming is dan ook gekleurd : je ziet wat je wil zien.
Ervaringen die je als kind hebt opgedaan , zijn door de ogen van een kind geïnterpreteerd. Het kan zinvol zijn om opnieuw een ervaring te beleven, waardoor je van een emotionele ballast verlost kunt worden en kunt leren zien wat een ervaring je te zeggen heeft gehad.
Binnen de hypnotherapie vallen vele andere therapievormen, zoals emotioneel lichaamswerk en voice dialogue.
Enkele voorbeelden van te benaderen thema’s zijn:
relatieproblemen, depressie, stress, rouwverwerking, fysieke klachten zoals hoge bloeddruk, hyperventilatie, hartkloppingen, gewichtsproblematiek , angsten en uitingen daarvan zoals faalangst, dwangneuroses, gebrek aan zelfvertrouwen etc.

Tarief

Het tarief voor individuele behandelingen bedraagt 50 euro per uur.
Een enkel consult kan al heel verhelderd werken.
Voor een consult kun je binnen één à twee weken terecht.